Menu
JUDr. Martina Lajdová

Advokátní kancelář

Číst dále

Novinky

 

Služby

Advokátní kancelář nabízí právní služby v následujících oblastech.

 • rozvodová problematika

 • společné jmění manželů

 • vyživovací povinnost mezi manžely
 • opatrovnické řízení
 • obhajoba obviněných ve všech stádiích trestního řízení
 • právní pomoc oznamovatelům a poškozeným
 • problematika přestupků
 • zastupování v řízení před Ústavním soudem
 • náhrada škody z pracovněprávních vztahů
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • převody nemovitostí
 • přihlášky pohledávek
 • incidenční žaloby
 • sepis návrhu na povolení oddlužení
 • sepisování a analýza veškerých smluv
 • spoluvlastnické vztahy
 • náhrada škody
 • nároky z bezdůvodného obohacení
 • vymáhání pohledávek
 • dědické právo
 • zastupování v řízení před Ústavním soudem

Rodinné právo

Trestní právo

Pracovní právo

Nemovitosti

Insolvenční řízení

Občanské právo

Ceník

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právní služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory.

Hodinová odměna

Odměna je hrazena dle počtu poskytnutých hodin právní služby.

Paušální odměna

Odměna je hrazena za určité časové období, zpravidla za každý kalendářní měsíc poskytování právních služeb.

Úkonová odměna

Odměna je hrazena za každý poskytnutý úkon právní služby.

Podílová odměna

Výše odměny je vypočtena jako procentuální podíl z přisouzené částky.

Kontakt

JUDr. Martina Lajdová
Rooseveltova 6/8
Brno-střed, 602 00
E-mail: martina@lajdova.cz
Tel.: 775 953 242
Fax: 543 728 825
IČO: 66208424
Dat. schránka: xn8g2qx
Zapsaná jako advokátka od r. 1991 pod ev. č. ČAK 01435

Informace o zpracovávání osobních údajů

Advokát se jako správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace o právech klienta jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Formulář žádosti uplatnění práv subjektu údajů zašle advokát na požádání.